Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

Cymron
7910 c4ed 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

September 14 2017

4879 a20d 500

violent-darts:

chandri:

theinturnetexplorer:

imageimageimageimageimageimageimageimageimage

RIP Beautiful Prince.

WTF TORONTO

No this is totally normal for Toronto.

September 13 2017

6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
Cymron
6393 764a 500
Reposted fromkeik keik viairmelin irmelin
Cymron
4654 db66
Reposted fromtfu tfu viatitos2k titos2k

September 11 2017

Cymron
0214 ad33 500
Reposted fromMeshirr Meshirr
Cymron
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Cymron

14 wyselekcjonowanych cytatów na temat czytania książek

1. Czytając autorów, którzy dobrze piszą, przyzwyczajasz się do tego, by dobrze mówić.

2. Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość zrozumianych.

3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze będą panowali nad tymi, co oglądają telewizję.

4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie ogranicza się w kwestii efektów specjalnych.

5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz innych.

6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają książki oraz tych, co słuchają czytających.

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa się wiedza.

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała.

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania książek przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książek przez 90 dni i myślenie, że nic się nie stało.

10. Są gorsze przestępstwa niż palenie książek. Na przykład nie czytanie ich.

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać 10 książek – aby je znaleźć, należy przeczytać tysiące.

12. Książki to statki myśli pływające po falach czasu i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek od jednego pokolenia do drugiego.

13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to, co czytasz.

14. Ufaj książkom – są twoimi najbliższymi. Milczą gdy trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w razie konieczności.

Reposted fromgrzyps grzyps viamyfuckingreality myfuckingreality

September 10 2017

Cymron

Ana Purduv (Angie Von Kruger)
Reposted fromAllexaGhrey AllexaGhrey
Cymron
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative viaryduch ryduch
8366 8440 500
Reposted fromKZavi KZavi viasprzedawcaswiec sprzedawcaswiec
Cymron
6879 52c1
Reposted fromsprzedawcaswiec sprzedawcaswiec

September 09 2017

Cymron
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
Cymron
9260 d61b
Cymron
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaanks anks
Cymron
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaanks anks
Cymron
1637 2abb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaserwziolach serwziolach
Cymron
2118 297d 500
Reposted fromtichga tichga viaserwziolach serwziolach
Cymron
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viamyfuckingreality myfuckingreality
It’s okay to do things alone sometimes. It’s okay to just spend time with yourself. Why? Because you must get to know yourself just as much as anyone else.
— Nicole Addison @thepowerwithin (via thepowerwithin)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl