Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

Cymron
2693 802e 500
Reposted fromfeegloo feegloo
Cymron
7073 952c 500
Reposted fromfeegloo feegloo
Cymron
1070 1e6a 500
Reposted fromniente niente viajamaicanbeat jamaicanbeat
Cymron
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromlovvie lovvie viajamaicanbeat jamaicanbeat

July 24 2018

Cymron
Sun Service
Reposted fromfightling fightling viaGr3nd3l Gr3nd3l
Cymron
Reposted fromzelbekon zelbekon viaGr3nd3l Gr3nd3l

July 18 2018

Cymron
6631 ef3b 500
chciałabym wiedzieć...

June 27 2018

Cymron
0152 868e 500
Reposted fromZircon Zircon viatfu tfu

June 13 2018

Cymron
9566 7480 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa

May 30 2018

Cymron
6714 ada3
Reposted fromGIFer GIFer viamyfuckingreality myfuckingreality

May 29 2018

Cymron
6764 b47c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasober sober

May 18 2018

Cymron
9504 a857 500
Reposted fromtfu tfu

May 17 2018

Cymron
4533 628d 500
Reposted fromlujek lujek viarufusthedog rufusthedog
Cymron
8984 d340 500
Reposted fromtfu tfu

May 16 2018

Cymron
Tomasz Alen Kopera
Reposted fromcorvax corvax viasilence89 silence89

May 08 2018

Cymron
4983 8754
Reposted fromtichga tichga viatfu tfu
Cymron
8759 8fde
Reposted fromzciach zciach viatfu tfu

April 26 2018

Cymron
1281 bffa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

April 06 2018

Cymron
2299 7b18
Cymron
5219 33f9 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl