Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

Cymron
8906 1493 500
Reposted frommangoe mangoe
Cymron
8771 acbf 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
Cymron
1156 5a33 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamyfuckingreality myfuckingreality

March 20 2018

Cymron
Cymron
3679 8f01 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viacieniolubek cieniolubek
Cymron
4866 9b8e 500
Reposted fromtfu tfu

February 27 2018

Cymron
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Cymron
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe

February 25 2018

Cymron
W życiu przydarza ci się to, co przyciągasz do siebie myślami. Tym, o czym myślisz, kształtujesz swoje życie.
— Regina Brett

February 24 2018

Cymron
8823 7336 500
Reposted fromverronique verronique vianikotyna nikotyna

February 22 2018

Cymron
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viamyfuckingreality myfuckingreality

February 18 2018

Cymron
5491 575a 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

February 16 2018

Cymron
6919 53a3 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vialottibluebell lottibluebell

February 15 2018

February 13 2018

Cymron
7146 9d8d 500
Reposted frompanikea panikea viajamaicanbeat jamaicanbeat

February 09 2018

Cymron
9936 720e
Reposted fromgreensky greensky

February 06 2018

Cymron
7456 4808 500
Cymron
7525 482a 500
Reposted fromzciach zciach

February 04 2018

Cymron
5024 93e7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajamaicanbeat jamaicanbeat

January 26 2018

Cymron
Reposted fromdziu dziu vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl