Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

Cymron
Cymron
2440 27fa 500
Reposted frombearded bearded viamyfuckingreality myfuckingreality
Cymron
1665 ab3f 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaikari ikari

September 21 2017

Cymron
0409 6885 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion

September 20 2017

5624 54a3 500
Reposted fromwestwood westwood vialivela livela
Cymron
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot vialivela livela
Cymron

Ocean creatures


Ocean creatures made from man-made objects by Pes
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon vialivela livela

September 19 2017

5266 7b3e
Reposted fromLittleJack LittleJack viayouaresonaive youaresonaive
Cymron
Reposted fromkattrina kattrina viaMonia94 Monia94
Cymron
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Cymron
To jest zimny świat, więc bądź bryłą lodu.
— Brudne serca
Cymron
7195 3eaf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Cymron
Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało.
— Erich Maria Remarque

September 18 2017

0135 8321 500

grubers:

Forest by Wilhelm Sasnal (2003)
Oil on Canvas, 45 x 45cm (18 x 18in)

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viahurra hurra
Cymron
0038 c178 500
Forest Edge, Hokuto, Hokkaido, Japan photo by Michael Kenna, 2004
Cymron
1809 a09e
Reposted fromavgp avgp viakarrolka karrolka

September 17 2017

Cymron
7875 5825
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
Cymron
6743 3687 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
Cymron
8473 057d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
Cymron
7560 df93
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl