Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

Cymron
3117 a446
Reposted fromdatfeel datfeel

October 10 2017

Cymron
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda

October 09 2017

When it’s over, leave. Don’t continue watering a dead flower.
— stuff that took me a while to understand #3 (via thatkindofwoman)
Reposted fromkattrina kattrina vialottibluebell lottibluebell
Cymron
Drei beim Sturm Xavier umgestürzte Bäume liegen an einer Straße bei Rautenberg im Landkreis Hildesheim
Reposted fromdingens dingens viafrittatensuppe frittatensuppe

October 08 2017

Cymron
2299 b1c5 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Cymron
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg vialottibluebell lottibluebell

October 06 2017

8867 dbc2 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaempathetic empathetic

October 03 2017

Cymron
5298 cc19 500
Reposted bytfuhurraLazuliLapisjanuschytrusall-about-katejemkartofleplepleImmortalysbloodrainbow

September 29 2017

Cymron
5827 3ffa 500
Tags: Morning!
Reposted bypati2k6 pati2k6

September 28 2017

Cymron
Cymron
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane vianomnomnomnom nomnomnomnom
Cymron
5292 4542 500
Straßenkunst, Frankfurt Sachsenhausen.
Reposted fromsommteck sommteck vianeon neon

September 27 2017

Cymron
Cymron
4340 fb9a 500
Reposted fromtfu tfu

September 26 2017

Cymron
6848 a796 500
Reposted fromtfu tfu viawyimaginowana-iguana wyimaginowana-iguana

September 23 2017

Cymron
Cymron
2440 27fa 500
Reposted frombearded bearded viamyfuckingreality myfuckingreality
Cymron
1665 ab3f 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaikari ikari

September 21 2017

Cymron
0409 6885 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl