Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

Cymron
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.

October 31 2017

Cymron
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viascorpix scorpix

October 30 2017

Cymron
5014 0ee0

October 26 2017

Cymron
1563 96c5
Reposted frompszemek pszemek

October 25 2017

Cymron
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt vialottibluebell lottibluebell
Cymron
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Cymron
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viazupson zupson

October 24 2017

Cymron
2577 a14c
Reposted fromdesinteressement desinteressement viatfu tfu
Cymron

October 21 2017

Cymron
7319 4f54 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Cymron
Odkrywanie się przed drugim człowiekiem niesie pewne ryzyko - oznacza ujawnienie także swoich słabości, wad, wstydliwych spraw. Boimy się ośmieszenia i odrzucenia. Obawy takie szczególnie często mają mężczyźni.
Nierzadko jedna osoba dąży do zacieśnienia intymności, a druga się jej obawia i unika.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

October 20 2017

Cymron
5805 0de7
Reposted fromtfu tfu

October 14 2017

Cymron
3117 a446
Reposted fromdatfeel datfeel

October 10 2017

Cymron
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda

October 09 2017

When it’s over, leave. Don’t continue watering a dead flower.
— stuff that took me a while to understand #3 (via thatkindofwoman)
Reposted fromkattrina kattrina vialottibluebell lottibluebell
Cymron
Drei beim Sturm Xavier umgestürzte Bäume liegen an einer Straße bei Rautenberg im Landkreis Hildesheim
Reposted fromdingens dingens viafrittatensuppe frittatensuppe

October 08 2017

Cymron
2299 b1c5 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Cymron
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl