Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

Cymron
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaszerszer szerszer
Cymron
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaszerszer szerszer
Cymron
5712 e451 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaszerszer szerszer
Cymron
4770 e359 500
Reposted fromFlau Flau viaszerszer szerszer
Cymron
0441 43bf 500
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaszerszer szerszer
Cymron
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją. 
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaszerszer szerszer
Cymron
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł. 
— A.A. Milne
Reposted fromlovvie lovvie
Cymron
Budujemy, bo mamy nadzieję; burzymy, bo zwyciężają w nas zgliszcza. 
— Tomasz Mazur – Dawno zapowiedziana nieobecność
Reposted fromlovvie lovvie

September 05 2019

Cymron
3665 58d2 500
Reposted fromFero Fero viajamaicanbeat jamaicanbeat

August 29 2019

Cymron
8739 980a
Reposted fromoll oll viajamaicanbeat jamaicanbeat

August 28 2019

Cymron
8326 6766 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion

August 22 2019

Cymron

Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze – miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją.

— Steve Jobs
Reposted fromikhakima ikhakima
Cymron
Posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromikhakima ikhakima
Cymron
1897 9bbb 500
Reposted fromikhakima ikhakima
Cymron
5443 0f78 500
Reposted fromikhakima ikhakima
Cymron
9209 6489
Reposted fromtygrysek tygrysek viaclintwestwood clintwestwood
Cymron
5482 08ed 500
Reposted fromtgs tgs

August 19 2019

Cymron
3499 1a8b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

August 18 2019

Cymron
1370 5100 500
Reposted fromtfu tfu viajamaicanbeat jamaicanbeat
Cymron
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viajamaicanbeat jamaicanbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl