Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

Cymron
5193 af17
Reposted fromtichga tichga

December 03 2019

Cymron

Na tym polega tragizm miłości, że człowiek nie może kochać niczego bardziej niż tego, za czym tęskni.

— Jonathan Safran Foer
Reposted fromaleander aleander vialottibluebell lottibluebell
Cymron
0039 9ab5 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viatfu tfu
Cymron

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viajamaicanbeat jamaicanbeat
Cymron
8294 ea07 500
Reposted fromowca owca viajamaicanbeat jamaicanbeat
Cymron
2338 a88f 500
Reposted frommissmaya missmaya viajamaicanbeat jamaicanbeat

November 29 2019

Cymron
2933 0f93 500
Malcolm T. Liepke, In Her Arms, 2017, Pontone Gallery 
Reposted fromciarka ciarka vialottibluebell lottibluebell

November 18 2019

Cymron
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 17 2019

Cymron
0946 6526 500
Reposted fromillWind illWind viajamaicanbeat jamaicanbeat
Cymron
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajamaicanbeat jamaicanbeat
Cymron
9800 1a3b 500
Reposted frompiehus piehus viajamaicanbeat jamaicanbeat

November 16 2019

Cymron
9186 7288 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viajamaicanbeat jamaicanbeat
Cymron
7973 335e 500

November 15 2019

Cymron
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
Cymron
Jest w Tobie coś, co nie pozwala mi zapomnieć.
— wieczorne przemyślenia

October 15 2019

Cymron

IMG_20191006_102950

(JPG, 2.29 MB)

October 10 2019

Cymron
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni.. 
— Wiadomości nigdy niewysłane
Reposted fromlovvie lovvie
Cymron
6790 8326 500
Reposted frompiehus piehus vialovvie lovvie

October 06 2019

Cymron
Nauczyła mnie, że prawdziwa miłość potrzebuje czasu, pracy i komunikacji. Prawdziwa miłość rozkwitała jedynie dla tych, którzy poświęcali czas, by ją pielęgnować, odżywiali ją i dawali jej światło.
— Brittainy C. Cherry - "Siła, która ich przyciąga"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajamaicanbeat jamaicanbeat
Cymron
1921 9b34 500
Reposted fromfeegloo feegloo viajamaicanbeat jamaicanbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl